Debita, G., Falkowski-Gilski, P., Habrych, M., Miedzinski, B., Polnik, B., Wandzio, J. and Jedlikowski, P. (2020) “Subjective and Objective Quality Evaluation Study of BPL-PLC Wired Medium”, Elektronika ir Elektrotechnika, 26(3), pp. 13-19. doi: 10.5755/j01.eie.26.3.25794.