Debita, Grzegorz, Przemyslaw Falkowski-Gilski, Marcin Habrych, Bogdan Miedzinski, Bartosz Polnik, Jan Wandzio, and Przemyslaw Jedlikowski. 2020. “Subjective and Objective Quality Evaluation Study of BPL-PLC Wired Medium”. Elektronika Ir Elektrotechnika 26 (3), 13-19. https://doi.org/10.5755/j01.eie.26.3.25794.