Debita, G., Falkowski-Gilski, P., Habrych, M., Miedzinski, B., Polnik, B., Wandzio, J., & Jedlikowski, P. (2020). Subjective and Objective Quality Evaluation Study of BPL-PLC Wired Medium. Elektronika Ir Elektrotechnika, 26(3), 13-19. https://doi.org/10.5755/j01.eie.26.3.25794