[1]
Debita, G., Falkowski-Gilski, P., Habrych, M., Miedzinski, B., Polnik, B., Wandzio, J. and Jedlikowski, P. 2020. Subjective and Objective Quality Evaluation Study of BPL-PLC Wired Medium. Elektronika ir Elektrotechnika. 26, 3 (Jun. 2020), 13-19. DOI:https://doi.org/10.5755/j01.eie.26.3.25794.