Du dielektriniai rutuliai vienalyčiame elektrostatiniame lauke

  • R. Šimeliūnas Kauno technologijos universitetas
  • J.A. Virbalis Kauno technologijos universitetas

Abstract

Dviejų gretimų dielektrinių rutulių, esančių vienalyčiame elektrostatiniame lauke, vidinis laukas yra kitoks palyginti su vieno rutulio vidiniu lauku. Šį lauką galima apskaičiuoti naudojantis dvisfere koordinačių sistema. Vienalyčio elektrostatinio lauko potencialo ir papildomų potencialų išraiškos buvo išskleistos dvisferėje koordinačių sistemoje Legendre‘o daugianariais ir laipsnine eilute bei išspręsta Laplace‘o lygtis. Integravimo koeficientų išraiškos buvo gautos naudojantis standartinėmis kraštinėmis sąlygomis bei bei vidinio ir išorinio vienalyčio lauko potencialų santykiu pakankamai nutolusiuose rutuliuose. Vidinis laukas dviejuose gretimuose rutuliuose yra nevienalytis, tačiau sutampa su išorinio lauko kryptimi. Kai rutuliai suglausti, vidutinė elektrinio srauto tankio vertė 37 maždaug 20% viršija jo vertę atskirame rutulyje. Gautieji rezultatai naudingi skaičiuojant magnetinio lauko ir virtualiosios srovės tankio pasiskirstymą elektromagnetinio srauto matuoklio matavimo kanale, esant įvairių formų magnetinėms priemaišoms, taip pat tiriant įvairius laukus nevienalytėje aplinkoje. Ill.4, bibl.3 (lietuvių k., santraukos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).

Published
2015-03-27
Section
T 170 ELECTRONICS