Nuotolinis pastato sistemų valdymas

  • D. Eidukas Kauno technologijos universitetas
  • A. Valinevičius Kauno technologijos universitetas
  • Š. Kilius Kauno technologijos universitetas
  • M. Žilys Kauno technologijos universitetas

Abstract

Buto ar namo saugos sistemos, elektroninės bankinės sistemos, pastato šildymo, vėdinimo ir elektros tiekimo sistemos, įprastos kiekvienam vartotojui ir dažniausiai visai nesusietos viena su kita, gali būti sujungtos per interneto tinklą. Jutiklių duomenys apie įvairių sistemų būvį ar apskaitos prietaisų rodmenys surenkami į kompiuterį, apdorojami ir perduodami vartotojams arba atitinkamoms tarnyboms. Centralizuotas duomenų kaupimas ir saugojimas jų administravimą daro lengvesnį ir paprastesnį, sumažina informacijos sugadinimo ar dingimo riziką. Sistemos patikimumui įvertinti tikslinga atlikti kompiuterinį modeliavimą. Remiantis modeliavimo rezultatais atliktas bevielio ryšio tinklo patikimumo skaičiavimas ir apskaičiuotos tinklo mazgų negendamumo tikimybės. Il. 6, bibl. 1 (lietuvių kalba, santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).

Published
2015-03-27
Section
T 170 ELECTRONICS