Interpoliacinių analoginės informacijos keitiklių struktūros analizė ir skaičiavimas

  • A. Marcinkevičius Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • V. Jasonis Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Abstract

Pateikti interpoliacinių (sąsūkos) ASK dinaminių ir statinių charakteristikų tyrimo ir skaičiavimo rezultatai. Sudarytos analitinės lygtys, skirtos interpoliacinio keitiklio pagrindiniams struktūriniams parametrams nustatyti priklausomai nuo keitiklio skiltiškumo ir analoginio įėjimo signalo spektro pločio. Vienas iš efektyvių komparatorių skaičiaus mažinimo būdų lygiagrečiąjame ASK yra analoginio signalo interpoliacijos panaudojimas komparatorių įėjime. Interpoliaciniame ASK esminę įtaką analoginio signalo keitimo į kodą tikslumui turi ASIB perdavimo charakteristikos forma ir teisingas diferencialinių pakopų skaičiaus signalo interpoliacijai pasirinkimas. Teorinio tyrimo rezultatai ir pasiūlyti schemotechniniai sprendimai panaudoti 6 skilčių interpoliaciniam ASK, kurio analoginio signalo diskretizacijos dažnis 300 MHz, projektuoti. Interpoliacijos principo taikymas ASK leido gerokai sumažinti komponentų skaičių luste ir vartojamąją galią, palyginti su lygiagrečiosios struktūros ASK, nesant signalo interpoliacijos. Il. 10, bibl. 5 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).

Published
2003-10-20
How to Cite
Marcinkevičius, A., & Jasonis, V. (2003). Interpoliacinių analoginės informacijos keitiklių struktūros analizė ir skaičiavimas. Elektronika Ir Elektrotechnika, 49(7). Retrieved from http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/11094
Section
T 170 ELECTRONICS