Asmeninio kompiuterio garso sistemos taikymas elektroakustiniams signalams ir mechaniniams virpesiams tirti

G. Gražulevičius, A. Gražulevičius

Abstract


Aprašomi MATLAB programų paketu sukurti virtualūs matavimo prietaisai – oscilografas, spektrografas, dažniamatis, akustinis tachometras ir savirašis. Tiriamasis signalas įvedamas per asmeninio kompiuterio garso sistemos linijinį arba mikrofoninį įėjimą. Sukurti prietaisai dirba garsiniame dažnių diapazone ir turi patogų grafinį vartotojo interfeisą. Akustinis tachometras apsisukimų skaičių per minutę apskaičiuoja atlikdamas mechanizmų keliamų akustinių signalų spektrinę analizę. Savirašis leidžia ilgą laiką registruoti akustinio tachometro rodmenis nurodytu laiko intervalu. Il. 5, bibl. 4 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731