Simpleksinės būsenas atpažįstančios paieškos sintezė ir tyrimas

  • A. Dambrauskas Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • D. Udris Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Abstract

Pateikti simpleksinės būsenas atpažįstančios paieškos algoritmų sintezės principai, nurodyti paieškos efektyvumo kriterijai. Sudaryti ir ištirti du būsenas atpažįstančios simpleksinės paieškos algoritmai kopimo etapui. Pateiktos šiuos algoritmus aprašančios keturryšės Markovo grandinės bei pereinamųjų ir ribinių tikimybių matematinės išraiškos. Pateiktos teorinės ir eksperimentinės šių paieškos algoritmų efektyvumo priklausomybės nuo trukdžių lygio. Tyrimai atlikti su normaliai bei tolygiai pasiskirsčiusiais atsitiktiniais trukdžiais. Palyginimui pateikta uždraustos grįžties simpleksinės paieškos efektyvumo priklausomybė nuo trukdžių lygio. Gauti rezultatai įrodo būsenas atpažįstančios simpleksinės paieškos algoritmų pranašumą, palyginti su įprastine simpleksine paieška, eksperimentiniai tyrimai patvirtina teorinių skaičiavimų rezultatus, taip pat įrodo, kad paieškos efektyvumas beveik nepriklauso nuo trukdžių pasiskirstymo pobūdžio. Darbo rezultatai gali būti panaudoti kuriant naujus efektyvius simpleksinės paieškos algoritmus. Il. 5, bibl. 4 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).

Published
2006-05-20
How to Cite
Dambrauskas, A., & Udris, D. (2006). Simpleksinės būsenas atpažįstančios paieškos sintezė ir tyrimas. Elektronika Ir Elektrotechnika, 69(5), 17-20. Retrieved from http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/11089
Section
T 125 AUTOMATION, ROBOTICS