Ischeminio insulto srities atpažinimas srities didinimo metodu

  • A. Ušinskas Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • R. Kirvaitis Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • R. A. Dobrovolskis Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos
  • M. Meilūnas Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Abstract

Aprašytas naujas automatizuotos atvaizdų analizės pradinės srities didinimo metodo taikymas. Metodas pritaikytas mažai ištirtai automatizuotai žmogaus galvos smegenų kompiuterinių tomogramų analizei, atpažįstant šiose tomogramose ischeminio insulto sritis. Aprašyta spindulių brėžimu iš bet kurio įtariamos insulto srities taško pagrįsta metodo modifikacija. Parodyta, kad ši modifikacija garantuoja didelę atpažįstamos srities didinimo metodo spartą. Šiai metodo modifikacijai sudarytas algoritmas ir jį realizuojanti programa C kalba. Taikant sudarytąją programą automatiškai apdoroti kompiuterinių žmogaus galvos smegenų tomogramų su ischeminio insulto sritimi pavyzdžiai parodė šios srities didinimo metodo modifikacijos taikymo perspektyvumą atpažįstant tomogramose insulto sritį. Tęsiant tyrimus, svarbu pasirinkti geriau ischeminio insulto srities atvaizdo struktūrą kompiuterinėje tomogramoje apibūdinančią funkciją ir pritaikyti mūsų anksčiau aprašytą atpažintos srities kontūro glaudinimo metodą. Il. 2, bibl. 16 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).

Author Biographies

A. Ušinskas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
R. Kirvaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
R. A. Dobrovolskis, Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos
M. Meilūnas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Published
2004-01-03
How to Cite
Ušinskas, A., Kirvaitis, R., Dobrovolskis, R. A., & Meilūnas, M. (2004). Ischeminio insulto srities atpažinimas srities didinimo metodu. Elektronika Ir Elektrotechnika, 50(1). Retrieved from http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10995
Section
T 170 ELECTRONICS