Netiesioginis asinchroninių variklių su dvifaze statoriaus apvija statinio

  • S. Gečys Kauno technologijos universitetas
  • V. Barzdaitis Kauno technologijos universitetas
  • R. Muleravičius Kauno technikos kolegija

Abstract

Straipsnyje nagrinėjamas netiesioginis būdas mažos galios asinchroninių variklių su dvifaze statoriaus apvija statiniam ekscentricitetui kontroliuoti ar diagnozuoti. Būdo informatyvus diagnostinis parametras – vienpusė magnetinės traukos jėga, veikianti bandomojo variklio guolius, gerokai padidina jų trinties momentą, kai viena iš statoriaus fazinių apvijų papildomai pamagnetinama nuolatine srove. Skirtumas tarp variklio guolių trinties momentų, kai jo žadinančioji apvija papildomai pamagnetinama ir kai ji nepamagnetinama, yra variklio reaktyvusis momentas, kurio atsiradimo priežastis yra vienpusė magnetinės traukos jėga, jei variklyje yra statinis ekscentricitetas. Pateikta vienos iš bandomojo variklio fazinių apvijų pamagnetinimo nuolatine srove principinė elektrinė schema. Bandomojo variklio trinties momentą galima diagnozuoti sklandžiai didinant maitinimo įtampą (pvz., valdančiosios apvijos,o prie žadinimo apvijos prijungta nustatyta įtampa) nuo nulio iki vertės, kol jo rotorius pradės stabiliai suktis. Il.2, bibl.8 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).

Author Biographies

S. Gečys, Kauno technologijos universitetas
V. Barzdaitis, Kauno technologijos universitetas
R. Muleravičius, Kauno technikos kolegija
Published
2004-01-03
How to Cite
Gečys, S., Barzdaitis, V., & Muleravičius, R. (2004). Netiesioginis asinchroninių variklių su dvifaze statoriaus apvija statinio. Elektronika Ir Elektrotechnika, 50(1). Retrieved from http://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/10987
Section
T 190 ELECTRICAL ENGINEERING