Galios transformatorių tuščiosios veikos nuostolių minimizavimas

L. Andriušienė, P. Kostrauskas, D. Mikalajūnas

Abstract


Įrodyta, kad galios transformatorių magnetinių sistemų užleistinių konstrukcijų kampuose dėl technologinių tarpų susidaro papildomos sūkurinės srovės, kurios didina tuščiosios veikos nuostolius. Nustatyti sūkurinių srovių aktyvieji nuostoliai dviem atvejais: sūkurinių srovių kontūrai, stačiakampės formos (idealizuotasis atvejis) ir elipsinės formos (realusis atvejis). Pirmuoju, idealizuotuoju, atveju sūkurinių srovių magnetiniai nuostoliai 4/π kartų viršija sūkurinių srovių, pasiskirsčiusių elipsėmis, nuostolius. Įrodyta, kad magnetinės sistemos kampo srities diskretinių dalių suminiai sūkurinių srovių aktyvieji nuostoliai mažesni už visos kampo srities sūkurinių srovių aktyviuosius nuostolius. Pateiktos magnetinės sistemos užleistinės konstrukcijos kampo srities, sudarytos iš diskretinių dalių, sūkurinių srovių suminių aktyviųjų nuostolių priklausomybė nuo diskretinių dalių skaičiaus. Ši priklausomybė analogiška idealizuotajam ir realiajam sūkurinių srovių pasiskirstymo atvejams. Darbo išvados įgalina minimizuoti magnetinės sistemos užleistinės konstrukcijos sūkurinių srovių sukeltus aktyviuosius nuostolius. Il. 4, bibl. 7 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731