Microwave Office programų paketo taikymo lėtinimo sistemoms tirti

J. Skudutis, V. Daškevičius, E. Garšva

Abstract


Ištirtos paketo Microwave Office taikymo spiralinių lėtinimo sistemų savybėms tirti galimybės. Pateikti įvairių tipų plokščių spiralinių sistemų (SS) modeliai, sukurti naudojant vidinį grafinį Microwave Office redaktorių. Parodyta, kad ištempto stačiakampio skerspjūvio spiralinį elektrodą galima modeliuoti daugiasluoksne struktūra, sudaryta iš laidininkų ir dielektrikų sluoksnių. Trumpikliais tam tikra tvarka tarpusavyje sujungti du laidininkų sluoksniai, tarp kurių yra dielektrikas, sudaro spiralę. Didelę reikšmę turi spiralės skaidymas į baigtinius elementus. Modeliuojamos struktūros matmenys ir baigtinių elementų skaičius lemia reikalingą kompiuterio operatyviosios atminties talpą ir skaičiavimo trukmę. Pasiūlytos struktūrinės ir principinės SS su išoriniu ekranu, su išoriniu ir vidiniu ekranais bei bendraašės spiralių sistemos su išoriniu ekranu įjungimo į signalo kanalą tyrimo schemos. Šios schemos leidžia tirti: sistemos dažnines amplitudės ir fazės charakteristikas (DACH ir DFCH), fazinio vėlinimo laiko, įėjimo ir banginės varžų dažnines priklausomybes, bendraašių spiralių sistemos bangines varžas lyginei ir nelyginei bangoms. Be to, spiralinės sistemos su vidiniu ir išoriniu ekranais tyrimo schemos leidžia įvertinti spiralės ir ekranų baigtinį ilgį bei dėl to atsirandančius rezonansus ir nagrinėti iš vidinio bei išorinio ekranų susidarytos bendraašės linijos ir spiralės sąveiką. Pateikti ir aptarti kai kurie tyrimo rezultatai. Pateikti reikalaujami skaičiavimo technikos resursai. Atskleisti programų paketo trūkumai. Il. 13, bibl.6 (lietuvių kalba; santraukos lietuvių, anglų ir rusų k.).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 1392-1215
Online ISSN: 2029-5731